SLUŽBY

POZNÁVACÍ SCHŮZKA VŽDY ZDARMA

HODINA MÉHO ČASU POUZE PRO VÁS
1190,- Kč
Cena za hodinu mého času, kterou můžeš využít třeba pro koučink správných návyků pro Tvoji životní změnu nebo jako kontrolní zdravotní konzultaci
CYKLUS ŠESTI KOUČOVACÍCH SEZENÍ
5990,- Kč
Cena za 6 hodin mého času, které můžeš využít pro kontrolní zdravotní konzultaci, koučink správných návyků pro Tvoji životní změnu
JEDNORÁZOVÁ ZDRAVOTNÍ KONZULTACE
2490,-Kč
Vypracování Tvojí časové osy a matrixu funkční medicíny, doplnění všech potřebných informací, které jsou potřebné k odhalení příčiny nemocí...

Upozornění: Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH. Moje poradenství je určeno pro lidi, kteří jsou připraveni převzít zodpovědnost za svůj život. Nemoci neléčím, léky neměním ani nepředepisuji.

V koučování kladu důraz na přítomnost a budoucnost klienta. Zaměřuji se na individuální cestu k naplnění klientových cílů a potenciálu, jak v oblasti psychického, tak fyzického zdraví.  Každý máme možnost vědomé volby svého dalšího života, já ukazuji, jak se vědomě rozhodovat, kam nasměrovat svoji pozornost a jaké signály v těle poslouchat.

Zaměřuji se na hledání skutečné příčiny onemocnění pomocí nástrojů funkční medicíny (časová osa, matrix, detailní dotazníky a laboratorní testy). Do procesu uzdravování zapojuji samotného klienta, já funguji spíše v roli průvodce. Pomocí koučování pak s klientem vyladíme potřebné kroky k rekonstrukci jeho zdraví.

     

PROČ SPOLUOPRACOVAT SE MNOU?

UMÍM KOMUNIKOVAT

Mám bohaté zkušenosti s komunikací s klienty, umím správně naslouchat a vím, co vše se dá komunikací řešit. Díky aktivnímu koučování a poradenství mám bohaté zkušenosti s předáváním odborných informací neodborníkům.

ZNÁM ZDRAVOTNICKÝ BUSINESS

Díky pracovním zkušenostem, vím jak fungují obchodní taktiky ve zdravotnictví, jak jsou zdravotníci i klienti manipulováni a že pro velké firmy nejste nic víc než spotřebitel, kterého je třeba nalákat a nepustit.

VÍM KDY CHEMII A KDY PŘÍRODU

Jako lékárník mám přehled v přírodních a chemických léčivech, umím vybrat to správné a umím vyselektovat reklamní balast, který se snaží vytáhnout z nás pouze peníze.

UMÍM PSYCHOLOGII MYSLI

K pochopení fungování psychiky nemusíte studovat psychologii. Ukážu Vám, jak lidská mysl funguje vždy a bez výjimky na 3 základních principech lidského vnímání a prožívání.

ZAJÍMÁM SE O NEUROVĚDY

Mým velkým koníčkem jsou moderní neurovědy, které přinášejí spousty nových informací, které současná medicína zatím téměř vůbec nereflektuje.

ČERPÁM Z NOVÉ BIOLOGIE

Moje poradenství je založeno na nejnovějších poznatcích funkční medicíny, kvantové fyziky a nové biologie.

"VČERA JSEM BYL CHYTRÝ, A TAK JSEM CHTĚL ZMĚNIT SVĚT. DNES JSEM MOUDRÝ A TAK MĚNÍM SEBE."

Rúmí

CO ZÍSKÁŠ ?

   Naučím Tě porozumět sobě samému a lépe se orientovat v dnešním rychlém, komplikovaném a nepředvídatelném světě. Získáš strategie, dovednosti a hlavně návyky, které Ti pomohou prožít pohodový a zdravý život. Zdravý životní styl a hlavně kvalitní vztahy nejenom k nejbližším, ale hlavně k sobě samému, jsou klíčem k dlouhodobému a spokojenému životu.

Být užitečný, to je moje poslání. Jsem vyučený lékárník, který se zajímá o nové poznatky ze světa zdraví, medicíny. Baví mě neurovědy, kvantová fyzika a jejich aplikace do praxe zdravotní prevence.

Všímavě a zodpovědně vybírám špičkové a prověřené techniky od světových kapacit, zkouším je a pokud zapadají do mého konceptu, ukazuji je mým klientům. Vlastní zkušenost je totiž nade vše. Nevěříte, zkuste si to také!

"NEJSEM TÍM, CO SE MI STALO. JSEM TÍM, ČÍM JSEM SE ROZHODL BÝT."

Carl Jung

V ČEM SE LIŠÍM ?

Předpoklady spokojeného života jsou bohužel v současnosti zamlženy takovým množstvím protichůdných doporučení, mýtů, informací a zájmů nátlakových skupin, že je velmi obtížné se v nich vyznat.    

 Zdraví není byznys, zdraví je přirozený stav těla a mysli, zdraví se narodíme a pouze naší provozní slepotou spadneme do mašinerie moderní byznys medicíny, která vyrábí nové diagnózy, nové vyšetřovací metody a samozřejmě nová léčiva. Se mnou porozumíte sami SOBĚ, poznáte, jak fungujete a naučíte se znovu poslouchat signály vašeho těla a duše.

   Nabízím upřímné lidské poradenství (mapu pro pohodový život), které vám vydrží celý život, bez marketingu a reklamy. Upřímný dialog je totiž sám o sobě léčivý a povzbuzující.

TELEFON

+420 777 306 210

E-MAIL

info@david-cech.cz

KDE MĚ NAJDETE?

Ortenovo náměstí Praha 7