Funkční medicína, moderní obor nejen pro nemocné lidi.

Mnoho lidí na světě hledá řešení svých zdravotních obtíží ve funkční medicíně (FM). Důvod je jednoduchý – funkční medicína poskytuje individualizovanou mapu pro zdravý život, která je ušitá přímo pro jedinečnost každého jednotlivého člověka.

Fucntional Medicine

Počet lidí s chronickými onemocněními po celém světě roste alarmujícím tempem. Některým z chronických onemocnění trpí 6 z 10 dospělých, a 4 lidé z 10 trpí dokonce více než jedním chronickým onemocněním. Srdeční choroby a rakovina jsou nejčastějšími příčinami úmrtí, náklady na léčbu těchto onemocnění vrůstají exponenciální řadou, a už teď je jasné, že současný systém zdravotní péče v budoucnu nebude stačit tuto epidemii financovat. Funkční medicína nabízí jedno z jednoduchých a poměrně levných řešení této situace.

Funkční medicína se vyznačuje holistickým a individuálním přístupem k péči o lidské zdraví. Používáním principiálních zdravotnických strategií pro ideální sladění našich těl s prostředím, ve kterém žijeme, se zaměření funkční medicíny přesouvá od řešení příznaků k samotným příčinám onemocnění.

Zatímco přístup konvenčních zdravotních věd se zaměřuje na potlačení příznaků jednotlivých onemocnění, FM cílí na podporu regeneračních mechanismů samotného těla a na odstranění faktorů z prostředí, které mohou být příčinou disharmonie zdraví. Lékaři konvenční medicíny jsou naučeni nemoc diagnostikovat a nasadit léky na potlačení příznaků, které s nemocí souvisí. Tyto léky však málokdy řeší primární příčinu nemoci, naopak svými nežádoucími účinky mohou nepříznivě ovlivňovat další životní funkce našeho organismu a vedou k užívání dalších léčiv. Lékaři tak v dobré víře pomoci vytvářejí dlouhodobé pacienty, kteří se ocitají v bludném smyčce systému příznak-léčivo

Jeden z typických příkladů výroby pacienta v konvenční lékařské péči. Například pacient s vysokým krevním tlakem stráví v ordinaci lékaře maximálně 10 – 15 minut, po změření krevního tlaku odchází s receptem na nový lék. Poté je ponechán napospas až do další návštěvy, která bývá většinou za 3 měsíce, ve kterých se péče o jeho zdraví odehrává většinou jednou denně, při polykání tablety. Pokud by se takový pacient obrátil na zdravotníka FM, dostalo by se mu adekvátního času pro zjištění možných příčin jeho obtíží a také stanovení intervencí v podobě úpravy jídelníčku, životního prostředí a životního stylu. Spolu s dalšími odborníky (zdravotními kouči, nutričními poradci funkční medicíny) by pak tento zdravotník vypracoval individuální plán pro klienta tak, aby byl klient schopný zvládnou veškeré kroky ke zlepšení jeho kardiovaskulárního systému. Takový přístup vede k dlouhodobému zlepšení klientova zdraví a samozřejmě ke spokojenému zdravotníkovi, který vidí za svojí prací výsledky.

Někteří lidé mají milnou představu, že FM je prostě medicína založená na životním stylu, FM je však systematický obor založený na vědeckých důkazech, který se snaží odhalit biochemické, fyziologické a genetické zátěže vedoucí ke zdravotním obtížím pacienta.

Jako zdravotník pracující dlouhá léta v komerční medicíně, jsem si uvědomil, že tento přístup by mohl oslovit nejen nemocné lidi, kteří se již potýkají s nějakým druhem onemocnění, ale svoji mapu pro zdravý život s minimálním rizikem chronických a civilizačních onemocnění, by měl získat každý, kdo se zajímá o zdravý životní styl. Setkal jsem se totiž s nemálo případy, kdy si člověk v dobré víře kupuje a konzumuje potraviny nebo potravinové doplňky, které mu ovšem nemusí ze zdravotního hlediska prospívat, naopak mohou jeho situaci ještě zhoršit.

Nebylo by úžasné namísto preventivních prohlídek, jejichž délka a rozsah nemají pro udržení našeho zdraví téměř žádný význam, zavést funkční preventivní prohlídky, kdy na základě nástrojů funkční medicíny můžeme odhalit alergie, nesnášenlivosti na běžné potraviny, nejzrůdnější vlivy prostředí, které mohou pozvolna v průběhu života oslabovat rovnováhu zdraví a vést až k chronickým či jiným onemocněním? Nebylo by skvělé, kdyby každý rodič získal takovouto funkční mapu pro své dítě již v útlém věku a mohl se tak vyvarovat možným příčinám onemocnění? Kolik z vás dostalo při preventivní prohlídce nějaký konkrétní protokol, který by vám skutečně pomohl k udržení či navracení zdraví?

FM jako medicína orientovaná na pacienta a jeho individualitu je oborem, který se snaží naučit klienty žít tak, aby jejich životní styl podporoval jejich psychickou pohodu a zdraví. Zároveň klade velký důraz na to, abychom sami vzali zodpovědnost za své zdraví do vlastních rukou a nespoléhali se na inovativní a zázračné metody komerční medicíny, jejichž zázraky mají i svou odvrácenou stránku, která se ovšem do povědomí lidí dostává většinou s časovým odstupem, pakliže vůbec.

  • Nadpis formuláře

    Text formuláře

  • Kategorie